RVM Systems AB Privaatsuspoliitika

Organisation Number 556614-4662

Palume Teil lugeda selle veebisaidi privaatsuspoliitika eeskirja hoolikalt läbi, kuna see sisaldab olulist teavet selle kohta, kes me oleme, kuidas ja miks me Teie isikuandmeid kogume, salvestame, kasutame ja jagame, samuti teavet Teie õiguste kohta seoses Teie isiklike andmetega ning selle kohta, kuidas meie ettevõtte ja järelevalveasutustega ühendust võtta juhul, kui Teil on kaebusi.

Selle veebisaidi privaatsuspoliitika eeskiri on jagatud järgmistesse osadesse:

 • Kes meie oleme
 • Meie veebisait
 • Teie isikuandmete kogumine ja kasutamine meie ettevõttes
 • Teie teabe edastamine rahvusvahelisel tasandil
 • Küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad
 • Teie õigused
 • Teie isikuandmete turvalisuse tagamine
 • Kuidas esitada kaebust
 • Veebisaidi privaatsuspoliitika muutmine 
 • Kuidas meiega ühendust võtta
 • Kas vajate täiendavat abi?

Kes meie oleme

Seda veebisaiti haldab RVM Systems Limited. Oleme Rootsis registreeritud ettevõte - RVM Systems AB Dackevagen 33, 2 trappor, 177 34 Jarlafalla Sweden. Oleme Rootsis taaraautomaatide ja pandiraha tagastamise turuliidrid. Lisateavet leiate aadressilt www.rvmsystems.com.

Kogume ja kasutame teatud isiklikku teavet Teie kohta ja vastutame konfidentsiaalsuse eest. Isikuandmete kogumisel ja kasutamisel juhindume kogu Euroopa Liidus kehtivast Isikuandmete kaitse üldmäärusest ning vastutame „vastutava töötlejana“ isikuandmete eest nende seaduste tähenduses.

Meie veebisait

Käesolev privaatsuspoliitika eeskiri hõlmab ainult meie veebisaidi www.rvmsystems.com kasutamist.

Meie veebisaidil on linke teistele veebisaitidele, mida omavad ja haldavad teatud usaldusväärsed kolmandad osapooled, et pakkuda Teile täiendavaid teenuseid ja lisateavet meie toodete ja teenuste kohta. Nende kolmandate osapoolte veebisaitidel võidakse koguda Teie kohta teavet vastavalt oma privaatsuseeskirjadele. Nende kolmandate osapoolte  veebisaitidega seotud privaatsusteabe saamiseks palun tutvuge vajaduse korral nende privaatsuseeskirjadega.

Teie isikuandmete kogumine ja kasutamine meie ettevõttes

Kogume Teie kohta isiklikke andmeid, kui külastate meie veebisaiti, võtate meiega ühendust, teete müügipäringu, saadate meile tagasisidet, postitate materjali meie veebisaidile ja täidate kliendiküsitlusi meie veebisaidi kaudu.

Kogume seda isiklikku teavet otse Teilt, näiteks kui võtate meiega ühendust.

Isiklik teave, mida me Teie kohta kogume, sõltub konkreetsetest tegevustest, mida meie veebisaidi kaudu tehakse. See teave hõlmab järgmist:

 • teie nimi
 • e-posti aadress
 • telefoninumber
 • üksikasjalik teave tagasiside kohta, mille annate meile telefoni, e-posti, postituse või sotsiaalmeedia kaudu
 • teave teenuste kohta, mida Te vajate
 • teave Teile pakutavate teenuste kohta

Kogume Teie kohta isiklikke andmeid, kui külastate meie veebisaiti, võtate meiega ühendust, teete müügipäringu, saadate meile tagasisidet, postitate materjali meie veebisaidile ja täidate kliendiküsitlusi meie veebisaidi kaudu.

Kogume seda isiklikku teavet otse Teilt, näiteks kui võtate meiega ühendust.

Isiklik teave, mida me Teie kohta kogume, sõltub konkreetsetest tegevustest, mida meie veebisaidi kaudu tehakse. See teave hõlmab järgmist:

 • vastused Teie päringutele
 • Teie identiteedi tuvastamine
 • Teile kaupade ja teenuste pakkumine
 • meie veebisaidi ja selle sisu kohandamine vastavalt Teie konkreetsetele eelistustele
 • Teie teavitamine kõigist muudatustest meie veebisaidil või teenustes, mis võivad teid mõjutada
 • meie teenuste parendamine
 • klienditoe pakkumine 

See veebisait ei ole mõeldud lastele kasutamiseks ja me ei kogu teadlikult ega kasuta lastega seotud isiklikke andmeid.

Meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks

Teie isikuandmete kasutamiseks peab meil olema selleks seaduslik alus. On mitmeid erinevaid õiguslikke aluseid, millele võime tugineda, olenevalt sellest, millist isiklikku teavet me töötleme ja miks.

Õiguslikud alused, millele võime tugineda, hõlmavad järgmist: 

 • nõusolek: kui olete andnud meile selge nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil. Kui töötlemine toimub selle õigusliku aluse alusel, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.
 • leping: kui teie isikuandmete kasutamine on vajalik teiega sõlmitud lepingu jaoks või kuna olete palunud meil enne lepingu sõlmimist konkreetseid samme astuda
 • juriidiline kohustus: kui teie isikuandmete kasutamine on vajalik seaduste järgimiseks (välja arvatud lepingulised kohustused)
 • elulised huvid: kui teie isikuandmete kasutamine on vajalik teie või kellegi teise elu kaitsmiseks
 • avalik ülesanne: kui teie isikuandmete kasutamine on vajalik avalikes huvides toimuva ülesande täitmiseks või ametlike ülesannete täitmiseks ning kui ülesandel või funktsioonil on selge seaduslik alus
 • Õigustatud huvid: kui teie isikuandmete kasutamine on vajalik meie õigustatud huvide või kolmanda isiku õigustatud huvide eesmärgil (välja arvatud juhul, kui teie isikuandmete kaitsmiseks on mõjuv põhjus, mis ületab meie õigustatud huve)

Täiendav teave - isikuandmed, mida me kogume, millal ja kuidas me neid kasutame

Lisateavet selle kohta, millal me kogume isiklikku teavet ja kuidas seda kasutame, leiate järgmistest jaotistest:

Millal teavet kogutakse

Kui võtate meiega ühendust

Millist teavet me küsime

Kontaktandmed:
teie nimi, e-posti aadress ja telefoninumber

Kuidas ja miks me teie teavet kasutame

Küsime seda:
- teiega suhtlemiseks
- selleks et pakkuda teile meie kaupu ja teenuseid
- selleks et pakkuda teile teavet meie kaupade ja teenuste kohta

Teie isikliku teabe kogumise ja kasutamise seadusliku alusena toetume õigustatud huvidele, kui te ei ole meie klient, ja lepingule, kus olete meie klient.

Sõltuvalt kontekstist on meie õigustatud huvid Teie päringutele vastamine, müügipäringu töötlemine või tagasisidele reageerimine.

Kellega me teie isiklikke andmeid jagame

Jagame teie isikuandmeid oma töötajatele, et nad saaksid Teile meie teenuseid osutada.

RVM Systems AB on Rootsis registreeritud ettevõte organisatsiooninumbriga SE56614-4662, mille registreeritud aadress on Dackevagen 33, 177 34 Jarfalla, Rootsi. Teie isikuandmeid jagatakse meie grupiga RVM Systems AB, kes on meie omanik.

Samuti jagame Teie teavet kolmandate osapooltega, et aidata meil oma teenuseid hallata, pakkuda, täiustada, integreerida, kohandada, toetada ja turustada. Võtame asjakohaseid meetmeid tagamaks, et need kolmandad isikud järgiksid andmekaitseseadusi ja turvalisuse reegleid, ning tagame alati, et olemas oleks asjakohane juriidiline dokumentatsioon.

Kasutame teenusepakkujaid veebisaitide ja rakenduste arendamise ning tugi-, majutus-, hooldus-, varustus-, salvestus-, analüüsi- ja muude teenuste osutamiseks ning seetõttu võib neil tekkida vajadus nõuda juurdepääsu teie teabele või Teie kohta käiva teabe kasutamist. 

Kui teenusepakkujal on meie nimel teenuste osutamiseks vaja pääseda juurde teie kohta käivale teabele, teevad nad seda meie juhendamisel ja peavad järgima meie poliitikate reegleid ja protseduure, mis on mõeldud teie teabe kaitsmiseks.

Jagame isikuandmeid õiguskaitseorganite või muude asutustega, kui seda nõuab kohaldatav seadus.

Me ei jaga Teie isikuandmeid ühegi muu kolmanda osapoolega.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Säilitame isiklikke andmeid, kui meil on selleks lepinguline, seaduslik või õiguspärane kohustus. Me säilitame sellist teavet seni, kuni see on mõistlikult vajalik lepinguliste, juriidiliste või seaduspäraste kohustuste täitmiseks. Nende kohustuste täitmiseks peame  säilitama teie teavet mitu aastat. Näiteks peame maksu- ja raamatupidamisnõuete osas järgima kohaldatavaid ELi või rahvusvahelisi seadusi.

Kui meil pole Teie teabe kasutamiseks eesmärki ja seaduslikku alust, siis võtame mõistlikud sammud isiklike andmete kustutamiseks või anonüümseks muutmiseks.

Kas peab esitama isiklikke andmeid ja kui jah, siis miks

Nõuame, et esitaksite oma nime ja e-posti aadressi ning olenevalt asjaoludest ka telefoninumbri, et saaksime töödelda müügipäringut, vastata igale päringule või töödelda meie kaupade või teenuste tellimust. Teavitame teid teilt teabe kogumise hetkel, kas peate teavet meile esitama.

Teie teabe edastamine rahvusvahelisel tasandil

Teie isikuandmeid võidakse edastada ja töödelda teistes riikides, mitte ainult riigis, kus te elate. Nendes riikides võivad kehtida andmekaitseseadused, mis erinevad teie elukohariigi seadustest.

Me ei edasta praegu Teie isikuandmeid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).

Kui see muutub, kohaldatakse teie isikuandmete edastamise suhtes asjakohaseid kaitsemeetmeid, nt. Euroopa Komisjoni heakskiidetud leping (mis on lubatud vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele), mis on loodud teie privaatsuse õiguste kaitsmiseks ja anda teile abinõusid teie isikuandmete väärkasutamise juhul.

Kui soovite lisateavet, võtke meiega ühendust (vt allpool jaotist „Kuidas meiega ühendust võtta”).

Kuidas me sotsiaalmeediat kasutame?

Võime kasutada oma ettevõtte reklaamimiseks ja teiega suhtlemiseks sotsiaalmeediat ja suhtlusvõrgustike teenuseid. Selleks vajame kolmandate osapoolte teenusepakkujate, nagu Facebook, Twitter, LinkedIn, Wordpress ja YouTube, teenuste kasutamist.

Meie sotsiaalmeedia veebilehti, rühmi, kanaleid ja kanaleid haldavad järgmised kolmandad osapooled:

Meie Facebooki lehte haldab Facebook vastavalt Facebooki Andmepoliitikale, mis on saadaval aadressil  www.facebook.com/privacy/explanation.

Meie Twitteri kontot haldab Twitter vastavalt Twitteri Privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil www.twitter.com/en/privacy.

Meie Flickri kontot haldab Flickr vastavalt Flickri Privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil www.flickr.com/help/privacy.

Meie YouTube'i kanalit haldab Google vastavalt nende Privaatsuspoliitikale aadressil www.policies.google.com/privacy?hl=en.

Meie LinkedIni lehte haldab LinkedIn vastavalt nende Privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Meie Wordpressi saiti haldab Automattic vastavalt nende Privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil www.automattic.com/privacy.

Me ei ekspordi oma jälgijate teavet nendelt sotsiaalmeedia platvormidelt oma süsteemidesse, kui meil pole selleks teie selgesõnalist nõusolekut või kui teie avalik profiil on seotud teie organisatsiooniga (nt LinkedIn).

Võime Teile otse sotsiaalmeedia kaudu sõnumeid saata, kui võtate meiega ühendust nende platvormide kaudu. Meie eesmärk on need sõnumid võimalikult kiiresti kustutada.

Küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad

Küpsis on väike tekstifail, mis asetatakse teie seadmesse (nt arvutisse, nutitelefoni või muusse elektroonikaseadmesse) meie veebisaidi kasutamisel. Praegu ei kasuta me oma veebisaidil küpsiseid.

Teie õigused

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on Teil mitu olulist õigust tasuta. Kokkuvõttes hõlmavad need järgmist:

 • teabe õiglane töötlemine ja läbipaistvus selle osas, kuidas me Teie isikuandmeid kasutame
 • juurdepääs Teie isikuandmetele ja teatavale muule täiendavale teabele, mille käsitlemiseks see privaatsuspoliitika on juba loodud
 • nõuda, et parandaksime kõik meie käes olevad Teie isiklikud andmed
 • nõuda teatud olukordades isiklike andmete kustutamist
 • saada struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus Teie kohta käivaid isikuandmeid, mille olete meile edastanud, ja Teil on õigus teatud olukordades neid andmeid kolmandale isikule edastada
 • esitada igal ajal vastuväiteid otseturunduseks mõeldud isikuandmete töötlemise kohta
 • esitada vastuväiteid automatiseeritud otsuste vastu, mis toovad kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või mõjutavad Teid sarnaselt
 • vastuväiteid teatud muudes olukordades Teie isikuandmete jätkuva töötlemise vastu meie asutuses
 • piirata muul viisil teatud tingimustel Teie isikuandmete töötlemist
 • nõuda mis tahes andmekaitseseaduste rikkumisest põhjustatud kahjude hüvitamist

Lisateavet kõigi nende õiguste, sealhulgas nende kohaldamise asjaolude kohta leiate Ühendkuningriigi teabevoliniku büroo (ICO) juhistest Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaste õiguste kohta.

Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada, palun:

 • meilige, helistage või kirjutage meile,
 • andke meile piisavalt teavet teie tuvastamiseks,
 • esitage meile oma isikut ja aadressi tõendav dokument (Teie juhiloa või passi koopia ning hiljutine kommunaal- või krediitkaardi arve) 
 • esitage meile Teie päringuga seotud teavet, sealhulgas mõned konto- või viitenumbrid, kui Teil need on olemas.

Isikuandmete turvalisuse tagamine

Meil on asjakohased turvameetmed, et vältida isikuandmete juhuslikku kadumist, kasutamist või volitamata kasutamist. Piirame juurdepääsu teie isikuandmetele ainult neile, kellel on tõeline äritegevus, et seda teada saada. Need, kes teie teavet töötlevad, teevad seda ainult volitatud viisil ja nende kohta kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

Samuti on meil paika pandud protseduurid kõigi kahtlustatavate andmeturbe rikkumiste käsitlemiseks. Teavitame teid ja kõiki kohaldatavaid reguleerivaid asutusi arvatavast andmeturbe rikkumisest, kui me seda seaduslikult kohustatud peame tegema.

Kuidas esitada kaebust

Loodame, et suudame lahendada kõik teie tõstatatud küsimused või mured seoses teie teabe kasutamisega.

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab teile ka õiguse esitada kaebus järelevalveasutusele, eriti Euroopa Majanduspiirkonnas, kui töötate, tavaliselt elate või kui vastavas riigis on väidetavalt rikutud andmekaitseseadusi. Suurbritannia järelevalveasutus on teabevolinik, kellega võib ühendust võtta aadressil https://ico.org.uk/concerns/ või telefonil 0303 123 1113.

Selle veebisaidi privaatsuspoliitika muutmised

See veebisaidi Privaatsuspoliitika avaldati 20. augustil 2020 ja viimati on värskendatud 20. augustil 2020.

Võime seda veebisaidi privaatsuspoliitika eeskirju aeg-ajalt muuta, kui seda teeme, teavitame teid muudatuste tegemise ajal e-posti teel väiksemate muudatuste juhul või e-posti teel suuremate muudatuste puhul, näiteks töötlemise eesmärgi muutmise, muutmise selle kohta, kes me oleme või kuidas saate oma õigusi kasutada seoses teie isikuandmete kasutamisega meie ettevõttes.

Kuidas meiega ühendust võtta

 Palun võtke meiega ühendust, kui teil on käesoleva Privaatsuspoliitika või teie kohta käiva teabe kohta küsimusi.

Kui soovite meiega ühendust võtta, saatke palun e-kiri aadressile mail@rvmsystems.com

Kirjutage RVM Systems AB-le, Dackevagen 33, 177 34 Jarfalla, Rootsi Kas vajate täiendavat abi?

Kui soovite, et see veebisaidi Privaatsuspoliitika oleks muus vormingus (näiteks: heli, suur trükk, punktkiri), võtke meiega ühendust (vt ülalpool jaotist „Kuidas meiega ühendust võtta”).

TOP